Conversational Marketing per Branche

Elke branche is anders

Elke branche is anders. Een autodealer gedraagt zich anders dan een woning corporatie, een begraafplaats heeft andere doelstellingen dan een makelaar en een software leverancier zal zich niet echt herkennen in een zorginstelling.

Deze verschillen zorgen ervoor dat de eerstelijns contacten ook anders verlopen. Een medewerker zal bekend moeten zijn met de branche en “de mores” die daar gelden. Een diepgaand begrip van de branche is vereist.

Webcare Today is georganiseerd in branche specialismen. Nieuwe klanten kunnen bouwen op doorleefde kennis en ervaring van hun branche, of als die ontbreekt kunnen ze rekenen op een ruime investering aan onze kant om deze op te bouwen. Voor ons is een nieuwe branche een kans om te groeien, daarom investeren we ruim om Launching Customers direct op hetzelfde niveau te laten starten als alle andere klanten voor al bekende branches..

branche specialisaties

MAKELAARDIJ

Van oorsprong bedient Webcare Today makelaars en vastgoed partijen, hierdoor hebben we een uitgebreide expertise in de branche kunnen opbouwen. We mogen 4 van de Top 10 makelaars in Nederland tot onze klantenkring rekenen en we bedienen tientallen andere middelgrote- tot grote makelaarskantoren in Nederland en België.

Onze chat medewerkers zijn opgeleid in de Particuliere aan- en verkoop markt (inclusief nieuwbouw projecten), Bedrijfsonroerendgoed markt (BOG), Huur markt en Taxaties.

Webcare Today realiseert een passende mix van oplossingen, afhankelijk van het DNA van de specifieke makelaar. Met als overkoepelende kracht de branchekennis en Best Practise Learnings.

Bijvoorbeeld voor makelaars waar particuliere verhuur een grote rol speelt is de inzet van Chatbots belangrijk, terwijl Live Chat slechts beperkt inzetbaar is.

Rijscholen

De markt voor rijexamens is sterk competitief en partijen moeten in toenemende mate gespecialiseerd zijn in online marketing tools en vaardigheden om klantwerving op peil te houden. De markt bestaat voor 65% uit jonge starters die hun eerste rijbewijs, of zelfs brommer/scooter rijbewijs, halen. Deze doelgroep is voornamelijk op online communicatiekanalen geörienteerd en is dan ook gevoelig voor alternatieve communicatie kanalen, met chat als nummer 1 voorkeurskanaal.

Chat oplossingen, zowel Chatbots als Live Chat, zijn dan ook een sterk groeiend online marketing instrument in de rijscholenbranche. Webcare Today’s specialisme in deze branche heeft er in 2019 toe geleid dat we 5 van de Top 10 grootste rijscholen tot onze klanten mogen rekenen. Onze aanwezigheid in dit segment groeit ook nog steeds sterk.

Woning gerelateerd

Keukens, badkamers, vloeren en stoffering. Allen gekenmerkt door significante uitgaves van klanten waardoor leadgeneratie en concrete showroom afspraken van grote waarde zijn voor de verkoper. Vaak hebben opdrachtgevers in deze branche website bezoekers genoeg, maar blijkt het “vangen” van deze een ingewikkeldere opgave. Conversational marketing helpt hier uitermate goed bij. De branche kenmerkt zich door het feit dat bedrijven veelal opereren op het snijvlak van E-commerce en Leadgeneratie. Review Management, het reduceren van Shop Abandonment, het aangaan van gesprekken en ten slotte het maken van leads en showroomafspraken moeten naadloos in elkaar overlopen. Chatbots en Live Chat agents gaan hier dan ook veelal hand in hand aan het werk om een optimaal resultaat te bereiken.

(Semi-) overheid

De (semi-) overheid staat voor een gigantische uitdaging om te digitaliseren en op een klantvriendelijke en passende manier met hun burgers te communiceren.

WebCare Today biedt met Live Chat een oplossing waardoor overheden en instellingen deze, vaak complexe, projecten niet zelf uit hoeven te voeren. Door deze aanpak kan de organisatie direct bij aanvang de dienstverlening aan haar klanten voortzetten en zelfs verbeteren, zonder een aanslag te plegen op ICT en Human resources.

Deze markt is primair op service gericht. Chat medewerkers moeten hier dan ook over andere vaardigheden en competenties beschikken dan in commerciëlere segmenten zoals Leadgeneratie of E-commerce. Ook kan er een grotere gevoeligheid liggen op emotioneel gebied, denk hiervoor bijvoorbeeld aan een gemeentelijke begraafplaats. De inzet van Chatbots zal de komende jaren ook in dit segment een flinke groei doormaken Naast persoonlijke hulp door middel van Live Chat agents kunnen door de inzet van Chatbots eenvoudige zaken snel en adequaat opgelost worden. Hierdoor wordt de klant goed geholpen en de interne organisatie wordt ontlast.

Automotive

De automotive markt is breed, van automerken en dealers tot aan onderhouds-, reparatie- en schadeherstel- bedrijven.

In deze markt is Live Chat goed ingeburgerd en De branche is dan ook een voorloper op het gebied van Live Chat en het gebruik van nieuwe communicatie kanalen en online marketing.

Er zijn enkele partijen actief die gespecialiseerd zijn in Live Chat voor de automotive markt. Inmiddels is de branche klaar om de vervolg stap te maken naar Conversational Marketing. Hier speelt Webcare Today op in met een uniek dienstverleningsconcept. Huidige marktleiders zijn veelal gespecialiseerd in software oplossingen óf Live Chat. Webcare Today gebruikt een verder geïntegreerde aanpak door zich te richten op de transformatie naar Conversational Marketing: Chatbots waar relatief eenvoudige zaken klantvriendelijk en tegen lage kosten afgehandeld kunnen worden, Live Chat waar Showroom afspraken en leads middels persoonlijk contact met de Chat agent gegenereerd kunnen worden.

E-COMMERCE

E-commerce is veelal branche onafhankelijk, maar heeft als verbindende factor dat de klant heel snel feitelijke informatie moeten kunnen achterhalen en vertalen naar zijn of haar situatie, wensen en eisen. Vaak gaan vragen over een concrete specificatie van een product. Deze informatie staat op de website, maar de kunst zit hem in het snel kunnen vinden van relevante informatie én het toepassen ervan op de vraag van de klant. Een goede mix van Conversational Marketing oplossingen staat hier centraal. Chatbots om de klant effectief te helpen de juiste informatie te vinden op een bij de klant passende manier. Vervolgens is Review Management van groot belang. Geen Review Management achteraf, maar klachten persoonlijk en direct vastpakken met empatische Live Chat agents die hierin gespecialiseerd zijn om slechte reviews te voorkomen. En ten slotte hoge orderwaardes anders ondersteunen dan kleine orderwaardes, door een slimme combinatie van Chatbots en Live agents.

UITVAART

Deze branche vergt betrokken en empatische Live chat agents die een extra zintuig hebben om de gevoeligheid van het onderwerp te begrijpen. Hier speelt serviceverlening en inlevingsvermogen in het gevoel van de klant een belangrijke rol. Maar voor een uitvaartverzorger geldt natuurlijk ook een commercieel belang. Een goed begrip van de branche en bijbehorende problematiek heeft voor een betrokken team van chat agents gezorgd binnen Webcare Today.

Daarnaast zorgt de slimme inzet van Chatbots voor effectieve hulp bij belangrijke zaken als bijvoorbeeld de hulp bij het tot stand brengen van videoverbindingen en kan de Chatbot effectief zijn om de administratie van uw organisatie te ontlasten met een fijne klantbeleving op de voorgrond.

WIJ KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

Wij komen graag met je in contact om deze diensten te introduceren.

Uw openingstijden uitbreiden naar van 9.00 tot 23.00 uur? En dat ook op zaterdag en zondag? Tegen minimale kosten maximale bereikbaarheid: geen klanten meer mislopen en concrete leads in jouw mailbox, en ook nog eens alle servicevragen direct afgehandeld. Wij komen graag met je in contact om deze diensten te introduceren.